Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
obowiązująca dla korespondencji elektronicznej w
Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
Czego dotyczy ten dokument?
W tym dokumencie przedstawiamy informacje na temat tego kto, w jakim zakresie oraz w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z komunikacji elektronicznej ze spółką Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
z siedzibą w Krakowie.
Jakie są warunki prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
ul. Wielicka 28 30-552 Kraków
KRS: 0000909571
NIP: 6792992628, REGON: 120814037
Zakres przetwarzanych danych osobowych
Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie korzystania przez Ciebie z komunikacji elektronicznej – poczta e-mail, formularze kontaktowe dostępne na naszych stronach internetowych (wszystkie z niżej podanych albo jedynie część):
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– adres dostawy produktów
– adres e-mail
– numer telefonu
– numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – data urodzenia,
– adres IP urządzenia z którego nawiązujesz połączenie z serwerami pocztowymi lub naszymi stronami internetowymi za pośrednictwem których komunikujesz się z nami, informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Nawiązując z nami komunikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas jako administratora Twoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne jednakże nie będziemy mogli kontynuować komunikacji z Tobą, jeżeli nie podasz nam danych osobowych, które uznamy za konieczne.
W jaki celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:
– prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez administratora danych osobowych lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora danych osobowych, – windykacja należności,
– prowadzenie korespondencji z osobą której dane osobowe są przetwarzane,
– czynności archiwizacyjne,
– wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,
– zapewnienie ochrony naszych stron internetowych przed atakami,
– w innych niż wyżej określone celach, a wynikających z zakomunikowanych nam informacji przez Ciebie (np. w celach wynikających z treści przesłanego maila). Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto przez okres czasu uwarunkowany zawartą przez Ciebie z nami umową (jeżeli taka umowa została zawarta). Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od
cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe będą ponadto przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przewidzianych przez inne przepisy prawa polskiego nakładające na nas obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej Twoje dane osobowe. W przypadku korespondencji e-mail oraz korespondencji otrzymanej od Ciebie przy wykorzystaniu przez Ciebie formularzy kontaktowych umieszczonych na naszych stronach internetowych, jeżeli żaden z powyższych warunków dotyczący długości okresu przetwarzania Twoich danych osobowych nie stanowi inaczej, Twoje dane osobowe będzie przechowywali przez okres 10 lat.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas jako administratora tych danych osobowych może być:
– udzielona przez Ciebie zgoda,
– konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych, – konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń.
Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przekazywanie do państw trzecich)?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
– działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innego oprogramowania zapewnionego przez takie serwisy (m.in. Facebook, Twitter, Google),
– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników naszych stron internetowych, w szczególności takich jak Google Analytics.
Czy profilujemy Twoje dane osobowe?
W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług możemy poddawać Twoje dane osobowe profilowaniu aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług w zakresie jaki uznamy dla Ciebie za odpowiedni, w tym w celu zaoferowania Ci produktów, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane osobowe podlegały profilowaniu poinformuj nas o tym. W celu zindywidualizowania zawartości naszych witryn internetowych do Twoich upodobań, a także w celu badań marketingowych oraz dokonywania analiz Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).
Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?
Jako administrator Twoich danych osobowych będziemy je przekazywali podmiotom zewnętrznym jako ich odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych lub świadczące usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.
Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO:
– żądanie dostępu do dotyczących Twojej osoby danych osobowych w celu sprostowania takich danych,
– żądania uzupełnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne,
– żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
– przeniesienia Twoich danych osobowych,
– wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail który jest nam znany) lub wyślesz do nas taką informację listownie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskiwania na to Twojej zgody, wycofanie zgody pozostaje bezskuteczne na nasze dalsze prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, oznacza to, że wyrażasz na to zgodę.

Zamknij